Zbor novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva organizira tribinu povodom nesreće u japanskim nuklearnim elektranama pod nazivom “Strah od zračenja i nuklearna energija: jesmo li sigurni?”.

Radijaciju ne čujemo, ne vidimo i ne osjećamo – je li zato naš strah iracionalan? Kakve će biti posljedice nuklearne katastrofe u Japanu? Vjerujemo li informacijama ili sumnjamo da nam se podaci taje? Kakva je budućnost nuklearne energije? Treba li strahovati zbog blizine nuklearnih elektrana Krško i Paks? Neka su od pitanja koja će se razmatrati na tribini. Tribina će se održati u četvrtak, 24. ožujka u 12 sati u Velikoj dvorani HND-a (Zagreb, Perkovčeva 2/I).

Tribina je namijenjena članovima Zbora novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva , ali i svima ostalima koji su zainteresirani za otvorenu razmjenu mišljenja.

Kratka uvodna predavanja održati će:
Damir Subašić, Agencija za posebni otpad
Toni Vidan, Zelena akcija
Davor Grgić, dopredsjednik Hrvatskog nuklearnog društva
Ivica Bašić, konzultant za sigurnost nuklearnih elektrana

Sudjeluju:
Dragan Kubelka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Vladimir Lokner, Agencija za posebni otpad
Igor Vuković, Mreža mlade generacije HND-a (Hrvatskog nuklearnog društva)

Moderator: Silva Celebrini, predsjednica Zbora novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva.