Pozivamo Vas na tribinu koju organizira Hrvatsko nuklearno društvo pod naslovom:

Nuklearna elektrana Fukushima Daichi danas i mjere sanacije u budućnosti

koja će se održati u srijedu 8. srpnja 2015. u 16:00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb.

Predavač je Mr.sc. Ivica Bašić iz firme APOSS d.o.o., Zabok.

Više o temi predavanja i predavaču u nastavku…

Tema tribine:
U prvom dijelu predavanja bit će prezentirana informacija o Deklaraciji Nuclear for Climate kojom nuklearna društva iz cijelog svijeta ukazuju na ključnu ulogu nuklearne energije u borbi protiv klimatskih promjena. Zatim će biti predstavljen kratak pregled uzroka, vremenskog tijeka nezgode te samih posljedica razornog potresa i tsunamija na nuklearnu elektranu Fukushima Daichi. Predočit će se današnje stanje struktura i sistema elektrane, radiološke posljedice te mjere koje se provode danas na sanaciji objekata i terena u okolici. Također će se govoriti i o dugoročnim mjerama sanacije TEPCOa (vlasnika elektrane) sljedećih 30 godina. Predavanje će sadržavati i fotografije s mjesta nesreće iz posjete I. Bašića Fukushimi u svibnju 2015.

O predavaču:
Mr.sc. Ivica Bašić (1965) ima 25 godišnje iskustvo u nuklearnoj industriji od toga 15 godina u Nuklearnoj Elektrani Krško (NEK) na području determinističkih i vjerojatnosnih sigurnosnih analiza. Sudjelovao je u NEKu kao glavni inženjer odjela za determinističke analize u projektima zamjene parogeneratora i povećanja snage reaktora, izradi vjerojatnosnih analiza (PSA Level 1 and 2), razvoju procedura za upravljanje u primjeru teških nesreća (Severe Accident Management Guideline), nezavisnom pregledu cijelog niza projektnih promjena na sistemima NEK i slično. Magistrirao je na FERu Zagreb 1996 na temi iz područja analiza teških nesreća za početni događaj gubitka potpunog električnog napajanja (SBO – station blackout) NEKa. Od 2005 je konzultant s partnerom dr.sc. Ivanom Vrbanićem u APOSS d.o.o., Zabok. APOSS je ovlaštena organizacija Uprave Republike Slovenije za Nuklearnu Sigurnost (URSJV), te Državnog Zavoda za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost (DZNRS) Republike Hrvatske. Kao ekspert i predavač međunarodne atomske agencije (IAEA) sudjelovao je u više od 40 međunarodnih misija, između ostalog i ANSN regionalnom sastanku u Tokiju svibnja 2015 na temu teških nesreća kada je posjetio nuklearnu elektranu Fukushima Daichi oštećenu događajem iz 2011. Autor je 70 članaka sa temama vezanim uz determinističke i vjerojatnosne analize nuklearne sigurnosti.