U srijedu 27.11.2019. održana je tribina Hrvatskog nuklearnog društva na temu:

„Planiranje in odločanje o projektu NEK 2“.

Prezentacija sa tribine nalazi se na linku: Krško 2 project preparation phase HND 2019