Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Aktivnost HND-a uključuje:

 • poticanje visoke razine stručnosti na polju nuklearne znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj
 • djelovanje na popularizaciji znanstvenih i tehničkih dostignuća u oblasti nuklearne znanosti i tehnologije
 • poticanje stručnih aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša
 • unapređenje razmjene informacija s područja nuklearne znanosti i tehnologije između naših i inozemnih stručnjaka
 • potpora izdavačkoj djelatnosti s područja nuklearnih znanosti i tehnologije (izdavanje časopisa, stanja, analiza i sl.)
 • unapređenje prijenosa znanja i znanstvenih dostignuća na potencijalne korisnike
 • organizacija sustavnog rada na hrvatskoj nuklearnoj terminologiji
 • davanje stručnih savjeta u rješavanju problematike na području nuklearne tehnologije
 • sudjelovanje u izradi zakonskih prijedloga, propisa i standarda za područje primjene nuklearne tehnologije
 • organiziranje stručnih savjetovanja i tečajeva iz područja nuklearne znanosti i tehnologije
 • izrada ekspertiza i organiziranje razmjene eksperata, stručnih posjeta, te školovanja i stipendiranja studenata
 • upoznavanje javnosti s prednostima i rizicima korištenja nuklearne tehnologije
 • sudjelovanje u izradi nastavnih programa na područjima srodnih djelatnosti Društva

U organizaciji HND odvija se razmjena informacija i prijenos znanstvenih i tehničkih dostignuća u području nuklearnih znanosti i tehnologije preko stručnih tribina, znanstveno stručnih simpozija, publikacija, informativnih edicija i biltena HND-NUCLEUS.

Okupljanje stručnjaka iz područja nuklearne energetike, iniciranje znanstveno istraživačkog rada, poticanje školovanja i zapošljavanja u području nuklearne energetike, sve u cilju održanja stečenih iskustava u izgradnji i održavanju NE Krško, te radi budućih potreba.

Izrada ekspertiza i stručnih podloga za potrebe državne uprave i gospodarskih organizacija. Promocija dostignuća u području nuklearne znanosti i tehnologije do stupnja prihvatljivosti od strane javnosti.

HND surađuje u Hrvatskoj s različitim državnim institucijama (Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa), čimbenicima u gospodarstvu (HEP, Institut za elektroprivredu, EKONERG, INETEC, ELEKTROPROJEKT, Agencija za posebni otpad, ENCONET, Đ. Đaković, KONČAR, Nuklearna elektrana Krško) te s drugim ustanovama i udrugama (Institut Ruđer Bošković, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Institut Hrvoje Požar).

U međunarodnim programima surađuju članovi HND posredstvom organizacija u kojima su zaposleni i to u području nuklearne sigurnosti, primjene nuklearne energije u proizvodnji elektične energije, zaštiti od zračenja, nuklearnoj regulativi i nuklearnom gorivnom ciklusu.

Posebno je značajna je suradnja s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) iz Beča.

Hrvatsko nuklearno društvo i Mreža mlade generacije HND-a surađuju s nuklearnim društvima Europe u okviru Europskog nuklearnog društva (European nuclear society - ENS) kojeg su članovi. Suradnja se ostvaruje sudjelovanjem na stručnim skupovima koje organiziraju pojedina nuklearna društva i sudjelovanjem na sastancima upravnih tijela ENS-a. Ovaj vid suradnje je određen raspoloživim financijskim sredstvima.

Europsko nuklearno društvo izdaje 4 puta godišnje elektronički časopis ENS – NEWS i dnevne informacije Global Nuclear News - NucNet, koji su dostupni javnosti. U njima povremeno objavljuje o svojim aktivnostima i Hrvatsko nuklearno društvo i Mreža mlade generacije HND-a.

Hrvatsko nuklearno društvo ima uspostavljene ugovore o suradnji koji osiguravaju kontakte i razmjenu informacija s drugim nuklearnim društvima (Japan, Kanada i SAD).

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND