Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Pozivamo Vas na tribinu koju organizira Hrvatsko nuklearno društvo pod naslovom:

Nuklearna elektrana Fukushima Daichi danas i mjere sanacije u budućnosti

koja će se održati u srijedu 8. srpnja 2015. u 16:00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb.

Predavač je Mr.sc. Ivica Bašić iz firme APOSS d.o.o., Zabok.

Više o temi predavanja i predavaču u nastavku...

Tema tribine:
U prvom dijelu predavanja bit će prezentirana informacija o Deklaraciji Nuclear for Climate kojom nuklearna društva iz cijelog svijeta ukazuju na ključnu ulogu nuklearne energije u borbi protiv klimatskih promjena. Zatim će biti predstavljen kratak pregled uzroka, vremenskog tijeka nezgode te samih posljedica razornog potresa i tsunamija na nuklearnu elektranu Fukushima Daichi. Predočit će se današnje stanje struktura i sistema elektrane, radiološke posljedice te mjere koje se provode danas na sanaciji objekata i terena u okolici. Također će se govoriti i o dugoročnim mjerama sanacije TEPCOa (vlasnika elektrane) sljedećih 30 godina. Predavanje će sadržavati i fotografije s mjesta nesreće iz posjete I. Bašića Fukushimi u svibnju 2015.

O predavaču:
Mr.sc. Ivica Bašić (1965) ima 25 godišnje iskustvo u nuklearnoj industriji od toga 15 godina u Nuklearnoj Elektrani Krško (NEK) na području determinističkih i vjerojatnosnih sigurnosnih analiza. Sudjelovao je u NEKu kao glavni inženjer odjela za determinističke analize u projektima zamjene parogeneratora i povećanja snage reaktora, izradi vjerojatnosnih analiza (PSA Level 1 and 2), razvoju procedura za upravljanje u primjeru teških nesreća (Severe Accident Management Guideline), nezavisnom pregledu cijelog niza projektnih promjena na sistemima NEK i slično. Magistrirao je na FERu Zagreb 1996 na temi iz područja analiza teških nesreća za početni događaj gubitka potpunog električnog napajanja (SBO - station blackout) NEKa. Od 2005 je konzultant s partnerom dr.sc. Ivanom Vrbanićem u APOSS d.o.o., Zabok. APOSS je ovlaštena organizacija Uprave Republike Slovenije za Nuklearnu Sigurnost (URSJV), te Državnog Zavoda za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost (DZNRS) Republike Hrvatske. Kao ekspert i predavač međunarodne atomske agencije (IAEA) sudjelovao je u više od 40 međunarodnih misija, između ostalog i ANSN regionalnom sastanku u Tokiju svibnja 2015 na temu teških nesreća kada je posjetio nuklearnu elektranu Fukushima Daichi oštećenu događajem iz 2011. Autor je 70 članaka sa temama vezanim uz determinističke i vjerojatnosne analize nuklearne sigurnosti.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Komentare mogu slati samo registrirani korisnici.
Comments can be submitted only by registered users.

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND